Aansprakelijkheid

TEXION Gebruiksvoorwaarden

Deze Applet maakt gebruik van berekeningsmethoden en formules die gangbaar zijn voor het dimensioneren van geokunststoffen. Texion Geosynthetics kan niet verantwoordelijke worden gesteld voor eventuele fouten in de berekeningsformules. Niet in de publicaties die als basis dienen, noch in de programmatie. Deze Applet is niet bedoeld om een definitief ontwerp te maken. Voor eigen gebruik kan een eerste aanname worden berekend van de gewenste specificaties en eigenschappen van de geokunststoffen.

Texion Geosynthetics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan door het normale, oneigenlijke alsook verkeerde gebruik van deze Applet. Een definitief ontwerp kan enkel gemaakt worden door een gekwalificeerd en ervaren ingenieur.