Overdracht van krachten tussen geokunststoffen door overlapping

Grond
kN/m3
Densiteit van de grond in kN/m3
m
Thickness soil layer in m
Helling
Graden
Hoek met de horizontal in graden
m
Wrijvingshoek tussen de twee geokunststoffen in graden
kN/m
Kracht die dient overgedragen te worden in kN/m
Besluit
m
Lengte van de nodige overlapping in m

Berekeningsmethode

De kracht die dient overgedragen te worden is niet noodzakelijk gelijk aan de treksterkte van de geokunststof. Veiligheidsfactoren, zoals deze om kruip te voorkomen, worden niet in rekening gebracht voor de krachtenoverdracht.

De overdracht van krachten gebeurt door wrijving tussen de twee geokunststoffen. Deze is afhankelijk van de (normaal) kracht waarmee beiden worden tegen mekaar gedrukt.

Deze rekenmodule kan gebruikt worden voor toepassingen van geokunststoffen als scheidingslaag of afdekking. Bij wapeningsfuncties (grondkerende muren, wapening van ophogingen) zijn overlappingen in de langsrichting niet toegestaan. De geokunststoffen dienen voor elk project op maat geleverd te worden.