Kies geotextiel dat voldoet aan de eis waterdoorlatendheid (volgens SB250, SB260,... )

k(gtx) in m/s
Veiligheidsfactor M in relatie tot grondsoort
Snelheidsindex V in m/s
Dikte onder 2kPa in m
Permittiviteit 𝛹 in 1/s
Wetenschappelijk
Zware klei
Zandachtige klei
Zand
Zandachtig grind
Grind

M = Veiligheidsfactor