Dimensionering geokunststof als matras onder ophoging boven palen (∼volgens BS8006-1)

Geometrie en bodemvoorwaarden
m
Hoogte van de aardebaan/ophoging
m
Afstand tussen palen h.o.h.
m
Grootte zijde/diameter van paaldeksel
kN/m3
Densiteit aardebaan/ophoging
Graden
Interne wrijvingshoek van de aangevoerde grond
Lasten
kN/m2
Variabele last (bv. verkeer)
kN/m2
Vaste last
Veiligheidsfactoren (Gedeeltelijke belastingsfactor)
Densiteit aardebaan/ophoging
Externe variabele last
Externe vaste last
Geokunststof (GTX) parameters
%
Maximale toelaatbare rek
Veiligheidsfactor kruip
Veiligheidsfactor installatie
Veiligheidsfactor omgeving/milieu
Veiligheidsfactor UV
Veiligheidsfactor productie
Korte termijn trekkracht
kN/m
kN/m
kN/m

Paalmatrassen

Infrastructuurwerken op een weinig draagkrachtige grond zijn een vaak voorkomende uitdaging. Wanneer de grond niet voldoende draagkracht heeft om een aardebaan/ophoging te dragen is het noodzakelijk om bijkomende steun te bieden. Door middel van een paalmatras maakt u het bouwen van deze ophogingen mogelijk. Een paalmatras maakt gebruik van het gewelf principe in grond. De krachten van de aanvulling en bovenbelasting worden via concentrische cirkels overgedragen naar de palen. De grond onder deze cirkels wordt door de geokunststof en de onderliggende grond gedragen. Deze berekening benadert zo dicht mogelijk BS8006 (British Standard), die vertrekt vanuit de hypothese dat de onderliggende grond geen draagkracht heeft.

Paaldeksel

Om het draagvlak van de paal te vergroten, komt er een deksel bovenop. Typische afmetingen van het paaldeksel zijn 0,75 x 0,75 x 0,45m. Omdat de oppervlakte van het deksel groter is dan dit van de paalkop, verkleint de onderling te overbruggen afstand.

Granulaatmatras

Over de paaldeksels wordt een sterk en stijf (hoge E-modulus) geotextiel of geogrid strak uitgerold, typische afmeting van de standaardrollen is 5m x 100m. Hiervoor is een uitgekiend legplan nodig, want de te leveren lengte en breedte van de rollen en hun positionering dient zodanig gekozen dat er na het aanvullen voldoende verankering zal optreden door wrijving. Omdat de geokunststof een beperkte breedte heeft en dus geen doorlopende sterkte in de dwarsrichting, zal er haaks op de eerste laag een tweede laag geokunststof worden uitgerold. Deze twee lagen komen in contact met mekaar, alternatief wordt een laag granulaat tussen beide lagen aangebracht en verdicht.

Referentie

British Standard, BS8006-1, 2010. Code of Practice for Strengthened/Reinforced Soils and Other Fills, ISBN 978 0 580 53842 1.