Afvoercapaciteit voor drainage geocomposiet (GCD) onder een afdeklaag

Grond
kN/m3
Dichtheid van de grond (ɣ) in kN/m3
m
Dikte van de afdeklaag (t) in m
m/s
Waterdoorlatendheidscoëfficiënt van de afdeklaag (k) in m/s
Helling
Graden
Hellingshoek met horizontaal (β) in graden
m
Lengte van het talud, schuin gemeten (L) in m
Besluit
l/m.s
Drainagecapaciteit per 1m breedte in l/m.s
kPa
Bovenbelasting in kPa
Gradient, onbenoemd

Berekeningsmethode

De minimale afvoercapaciteit voor een drainage geocomposiet (GCD) wordt berekend voor een gegeven hellingshoek (β), de normaalcomponent van de afdeklaag (bijv. verzadigde grondlaag) en de instroom van water doorheen de afdeklaag. De transmissiviteit van de grondlaag zelf (k) wordt in dit geval niet in rekening gebracht als bijdrage van de nodige totale afvoercapaciteit, maar deze kan wel beschouwd worden als extra veiligheidsfactor indien deze doorlatendheidscoëfficiënt (k) relatief hoog is (bijv. zandige grond).

Soorten drainage geocomposieten

Texions’ drainage geocomposieten (GCD's) hebben een hoge afvoer capaciteit. De overdwars doorlatende drainage geocomposieten bestaan uit een kern met een driedimensionale structuur (wirwar structuur van draden, een geonet, een vervormde plaat) en een geotextiel (GTX) bevestigd aan een of aan beide zijden. Wanneer geïnstalleerd op een helling bovenop een waterdicht geomembraan (GMB), wordt het drainage geocomposiet geplaatst onder het wapenings geogrid (of geotextiel).

De hydraulische gradiënt (HG = i)

De hydraulische gradiënt (HG) is de hoogte van het verschil in waterpeil (H) gedeeld door de gemeten horizontale afstand (l) tussen de punten waar de hoogste en laagste drukken worden beschouwd in het drainage geocomposiet (GCD). Bijv. HG = 0,1 betekent een waterhoogte (verschil) van 3m met een GCD horizontaal geprojecteerd afstand van 30m. Een 45 ° hellingshoek is gelijk aan een HG = 1,0, zodat de HG de Tan (β) is van de hellingshoek. Indien het drukverschil groter wordt is het mogelijk om HG > 1 te bekomen. De manier om de hellingshoek te berekenen uit een gegeven HG, is het inverse van de Tan HG (Tan-1 op de meeste rekenmachines) te gebruiken: Tan-1 (1,0) = 45°, Tan-1 (0,5) = 26,6°, Tan-1 (0,1) = 5,7°