Vereenvoudigde berekeningsmethode voor ontwerpen van keermuren

Grond
kN/m3
Dichtheid van de aanvullingsgrond (ɣ) in kN/m3
m
Hoogte, verticaal gemeten (H1) in m
kN/m2
Bovenbelasting (P) in kPa
Graden
Inwendige wrijvingshoek van de aanvullingsgrond (ɣ) in graden
m
Afstand tussen de geokunststof lagen (T) in m
Wrijvingscoëfficiënt geokunststof / grond
Veiligheidsfactor algemeen (F), onbenoemd
Veiligheidsfactor inbouw beschadiging F(inbouw), onbenoemd
Veiligheidsfactor duurzaamheid F(duurzaam), onbenoemd
Veiligheidsfactor kruip F(kruip), onbenoemd
Besluit
kN/m
Nodige sterkte geokunststof in kN/m
Verankeringslengte geokunststof in grondmassief in m

Berekeningsmethode

Tot de ontwikkeling van gewapende grond werkten grondkerende muren volgens het principe van een gewichtsmuur, die weerstand biedt tegen het kantelmoment van de actieve gronddruk samen met een hydrostatische druk, dit door het eigen gewicht. Bij een wand, gewapend met geokunststof, is het net andersom. De grond samen met de geokunststof inlagen, houden zichzelf recht, alsook het achterliggende grondmassief. De vereenvoudigde berekeningsmethode verdeelt de actieve krachten in (1) uittrek krachten en (2) wrijvings- en ankerkrachten. De muur is vrij drainerend, zodat geen rekening wordt gehouden met hydrostatische drukken. Bovenbelasting wordt omgerekend naar een bijkomende virtuele hoogte grond. De noodzakelijke ankerlengte van de geokunststof wordt bekeken om weerstand te bieden tegen de krachten op de dagzijde (wand), alsook om de interne stabiliteit van de muur te waarborgen (+1m extra).

Functie van de geokunststof

De verankeringskrachten zijn resultaat van de wrijving die ontstaat tussen de gegeven geokunststof, de aanliggende grond en de druk veroorzaakt door het gewicht van de bovenliggende grond. Veiligheidsfactoren dienen te worden meegenomen in de berekening, waarbij speciale aandacht dient besteed aan de kruip eigenschappen van de geokunststof.