Overdracht van krachten tussen biaxiale geogrids met vaste knooppunten

Grond
%
CBR in %
Besluit
m
Overlapping in m

Berekeningsmethode

Het document SPC00253 (Productspecificaties) van ProRail (beheerder van het Nederlands netwerk van spoorwegen), paragraaf 4.1, geeft aan hoe groot de overlapping dient te zijn tussen twee biaxiale geogrids met vaste knooppunten 30 kN/m sterk. Deze overlapping is functie van de draagkracht van de ondergrond.